Thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019 | 04:59:29
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn của Cục Y tế dự phòng gửi các Viện VSDT/Pasteur và Sở Y tế tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 18/07/2019

Công văn của Cục Y tế dự phòng gửi các Viện VSDT/Pasteur và Sở Y tế tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2019

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv504vienvsdtpasteursxh.pdf cv505sytcactinhsxh.pdf