Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 07:05:11
RSS

Bài trình bày của "Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019" ngày 19/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh 19/07/2019

Bài trình bày của "Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019" ngày 19/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

7-syt-tphcm-tham-luan-sxh-hn-190719-ver-2-gui-cytdp.docx 6-syt-dong-nai-tham-luan-phong-chong-sxh-2019.doc 9-bv-bnd-hcm-hd-dieu-tri-sxh.pdf 10-bv-nhi-dong-1-hd-dieu-tri-sxh-tre-em.pdf 8-cdc-khanh-hoa-tham-luan-sxh.pdf 5-cuc-kcb-cong-tac-dieu-tri-sxh.pdf 4-cdc-ha-noi_kinh-nghiem-to-chuc-cddbg-ha-noi_pgs-cam_f.pdf 3-vu-ttkt-truyenthongsxh_new.pdf