Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2019 | 11:32:30
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về Tăng cường phòng chống bệnh do vi rút Ebola 22/07/2019

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Ebola tại một số nước, để chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, ngày 22/7/2019, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế có Công văn số 549/DP-DT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về tăng cường phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola. Dưới đây là nội dung Công văn:

 

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế