Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 | 05:50:40
RSS

Triển khai các hoạt động Phòng chống bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019 01/08/2019

Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về Phê duyệt kế hoạch hoạt động Dự án 1 - Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Nhằm đạt được các chỉ tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định nêu trên, ngày 01/7/2019 Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế có Công văn số 596/DP-KLN gửi các Viện thuộc hệ y tế dự phòng, Sở Y tế , Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan để triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019.

Dưới đây là toàn văn Công văn và các văn bản hướng dẫn.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

cv_596_huong-dan-dia-phuong-2019.pdf bo-cong-cu-sang-loc.rar tai-lieu-tap-huan-tot-tuyen-tinh_kln.zip