Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 | 05:06:43
RSS

Chi bộ Kiểm soát bệnh không lây nhiễm - Y tế công cộng tổ chức Hội nghị về công tác Đảng 15/08/2019

          Thực hiện Quyết định số 03-QĐ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Cục Y tế dự phòng về việc đổi tên Chi bộ Kiểm soát bệnh không lây nhiễm - Truyền thông thành Chi bộ Kiểm soát bệnh không lây nhiễm - Y tế công cộng và phân công đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ, sáng ngày 08/8/2019, Chi bộ Kiểm soát bệnh không lây nhiễm - Y tế công cộng đã tổ chức Hội nghị công tác đảng nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2017 -2019 và thông qua phương hướng nhiệm giai đoạn 2019-2020, đồng thời tổ chức bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Đình Bắc, Phó bí thư Đảng ủy Cục, đồng chí Hoàng Minh Đức và đồng chí Trần Hữu Quang – Đảng ủy viên cùng các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Kiểm soát bệnh không lây nhiễm - Y tế công cộng.
 
 

 
             Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo báo cáo công tác đảng, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả công tác đảng 2017-2019 và phương hướng nhiệm vụ 2019-2020 của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với những chỉ tiêu quan trọng như: Chi bộ đạt "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh"; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn "đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 15% "đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
                      Sau khi tổ chức bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chị Bộ theo đúng quy định, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ với sự nhất trí của 100% số đảng viên tham dự.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Y tế dự phòng