Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 13:52:31
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý tiêm chủng dịch vụ 17/12/2015

 
 
 
Từ đầu năm 2015, Bộ Y tế đã có các văn bản chỉ đạo gửi các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêm chủng dịch vụ, bao gồm tổ chức thực hiện tiêm chủng, tiếp nhận, cấp phát và bảo quản vắc xin, thực hiện giám sát, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và các hoạt động truyền thông, phổ biến, tư vấn về lợi ích của vắc xin, khuyến khích sử dụng vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa các tin về việc sử dụng vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 trong tiêm chủng dịch vụ không rõ nguồn gốc nhằm trục lợi từ tiêm chủng dịch vụ. Việc sử dụng vắc xin không đúng qui định có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiêm chủng và lợi ích của người dân.

Để tăng cường quản lý tiêm chủng, ngày 17/12/2015, Cục Y tế dự phòng tiếp tục có Công văn số 1663/DP - VX gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trong đó đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế và đặc biệt quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tiêm chủng, tiếp nhận, cấp phát và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng, không sử dụng vắc xin không rõ nguồn gốc; thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vắc xin và thông tin, truyền thông nhằm khuyến khích người dân thực hiện tiêm chủng đủ và đúng lịch đối với các vắc xin thuộc tiêm chủng mở rộng.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế