Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 | 18:35:28
RSS

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm 04/02/2016


Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qd-02_ttgcp_2016_cong-bo-dich.pdf