Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 13:29:48
RSS

Cập nhật tình hình dịch bệnh do vi rút ZIKA trên thế giới ngày 03/02/2016 04/02/2016

Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 03/02/2016

 Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 28/01/2016 có 35 quốc gia và cùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể: 

STT

Tên quốc gia  

Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua

Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua

1

American Samoa

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

2

Barbados

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

3

Bolivia

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

4

Brazil

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

5

Cabo Verde

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

6

Colombia

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

7

Costa Rica

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

8

Curaçao

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

9

Dominican Republic

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

10

Ecuador

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

11

El salvador

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

12

Fiji

Có ghi nhận

Không ghi nhận

13

French Guiana

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

14

Guadeloupe

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

15

Guatemala

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

16

Guyana

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

17

Haiti

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

18

Honduras

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

19

Jamaica

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

20

Maldives

Có ghi nhận

Không ghi nhận

21

Martinique

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

22

Mexico

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

23

New Caledonia (France)

Có ghi nhận

Không ghi nhận

24

Nicaragua

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

25

Panama

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

26

Paraguay

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

27

Puerto Rico

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

28

Saint Martin

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

29

Samoa

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

30

Solomon Islands

Có ghi nhận

Không ghi nhận

31

Suriname

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

32

Thailand

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

33

Bolivarian Republic of Venezuela

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

34

Tonga

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

35

Virgin island (US)

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

 

Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua
(đến ngày 03/02/2016) 

 

 

Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua
(đến ngày 03/02/2016) 
 
See more at:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx#sthash.qceGUUiR.dpuf

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế