Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 12:36:15
RSS

Danh sách các nước có dịch lưu hành hoặc xâm nhập do vi rút Zika đến ngày 18/02/2016 19/02/2016

Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (eCDC) đến ngày 18/02/2016, có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận vi rút Zika, cụ thể:
 

STT

Tên quốc gia

Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua

Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua

1

American Samoa

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

2

Aruba

​Có ghi nhận

​Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

3

Barbados

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

4

Bolivia

​Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

5

Brazil

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

6

Bonaire

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

7

Cape Verde

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

8

Colombia

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

9

Costa Rica

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

10

Curaçao

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

11

Dominican Republic

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

12

Ecuador

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

13

El salvador

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

14

Fiji

Có ghi nhận

Không ghi nhận

15

French Guiana

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

16

Guadeloupe

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

17

Guatemala

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

18

Guyana

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

19

Haiti

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

20

Honduras

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

21

Jamaica

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

22

Maldives

Có ghi nhận

Không ghi nhận

23

Marshall Islands

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

24

Martinique

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

25

Mexico

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

26

New Caledonia

Có ghi nhận

Không ghi nhận

27

Nicaragua

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

28

Panama

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

29

Paraguay

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

30

Puerto Rico

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

31

Saint Martin

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

32

Samoa

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

33

Solomon Islands

Có ghi nhận

Không ghi nhận

34

Suriname

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

35

Thailand

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

36

Tonga

Có ghi nhận

Có sự gia tăng lan truyền vi rút

37

Trinidad and Tobago

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

38

Venezuela

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 

39

Vanuatu

Có ghi nhận

Không ghi nhận

40

US Virgin Islands

Có ghi nhận

Lây lan rải rác trong thời gian gần đây 


Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua (đến ngày 18/02/2016) Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua (đến ngày 18/02/2016)  

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế