Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 | 09:52:06
RSS

Y tế dự phòng - Hội nhập - Phát triển 04/03/2016

Với phương châm “dự phòng tích cực và chủ động”, trong những năm qua, công tác y tế dự phòng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng sự, một số thành tựu nổi bật trong công tác dự phòng.


 
Ban Biên tập vncdc.gov.vn
Nguồn tin: Đài truyền hình Việt Nam (VTV1)