Thứ sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019 | 00:22:58
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh do vi rút Zika 05/04/2016

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do vi rút Zika trên thế giới, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh do vi rút Zika. Cục Y tế dự phòng đăng tải toàn văn Quyết định ban hành Hướng dẫn nêu trên dưới đây:


     
     
     
     
     
     
     
     
     

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

qd-1223-va-cv-1625.pdf