Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019 | 07:55:33
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công điện gửi Sở Y tế tỉnh Bình Phước về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Bạch hầu 13/07/2016

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có Công điện gửi Sở Y tế tỉnh Bình Phước để khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bạch hầu. Dưới đây là nội dung Công điện:

     
   
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế