Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019 | 08:31:05
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Công văn Bộ Y tế gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 15/07/2016

Hiện nay, nước ta đang vào thời điểm mùa mưa kèm theo các diễn biến bất thường của thời tiết tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Mặc dù số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã giảm nhiều thời gian qua, song bệnh vẫn còn có diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Nguyên nơi có dân di biến động cao như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng kéo dài, Bộ Y tế đã có Công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Dưới đây là nội dung Công văn:


      
      
      

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế