Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 | 08:27:53
RSS

Bộ Y tế thành lập 8 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm 02/08/2016

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước, Bộ Y tế đã thành lập 8 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Cục Y tế dự phòng xin đăng tải toàn văn Quyết định dưới đây
        
        
        
        
Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế