Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 | 08:22:22
RSS

Toàn văn Nghị định của Chính phủ Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 30/08/2016

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP Quy định về về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

 

(Xin đính kèm file dưới đây)

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

nghi-dinh-103-ve-an-toan-sinh-hoc.pdf