Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017 | 07:28:00
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Loading the player ...
Người dân tại Ba Vì, Hà Nội với Sổ tiêm chủng điện tử (Nguồn: Đài truyền hình Việt Nam)