Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 | 03:37:08
RSS

Lớp tập huấn về nâng cao năng lực giám sát phản ứng sau tiêm chủng 15/12/2014

Ngày 23 - 24/12/2013 Cục Y tế dự phòng phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực giám sát phản ứng sau tiêm chủng nhằm nâng cao năng lực giám sát, điều tra, đánh giá phản ứng sau tiêm cho các thành viên Hội đồng cấp Bộ và cán bộ chuyên trách tiêm chủng tại các tuyến.
         ThS. Nguyễn Minh Hằng - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng phát biểu khai mạc
       
          Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số trường hợp tai biến sau tiêm chủng vắc xin, các địa phương đã chủ động tham gia vào việc điều tra, xử lý các trường hợp tai biến này. Tuy nhiên, việc tổ chức điều tra cũng như báo cáo cho cơ quan quản lý và cơ quan thông tin báo chí của các địa phương còn chậm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân khi tiêm chủng. Chất lượng báo cáo kết quả điều tra tại các tuyến còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp gây khó khăn trong việc đánh giá, kết luận nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến sau tiêm chủng các cấp.
        Theo cam kết của Bộ Y tế với Tổ chức Y tế thế giới, đến năm 2014, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện việc triển khai thực hiện 06 chức năng NRA trong đó có chức năng về giám sát phản ứng sau tiêm chủng do Cục Y tế dự phòng triển khai thực hiện. Để hoàn thiện chức năng này, ngày 23 - 24/12/2013 Cục Y tế dự phòng đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lớp tập huấn về giám sát phản ứng sau tiêm chủng cho các cán bộ thuộc các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế với sự tham gia của các thành viên của Hội đồng tư vấn đánh giá cấp Bộ, cán bộ chuyên trách tiêm chủng của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, quận huyện thuộc Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị triển khai chức năng NRA.
        Thông qua khóa tập huấn, các thành viên đã hiểu rõ hơn về quy trình giám sát cũng như cách thức báo cáo, điều tra, đánh giá, phân tích phản ứng sau tiêm chủng.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Thành, ngày 26/12/2013
(Nguồn: Theo Cục YTDP, Bộ Y tế)