Thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017 | 09:51:29
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Ngày sức khỏe thế giới 07/4/2017 - “Hãy cùng trò chuyện để phòng chống trầm cảm”

Ngày sức khỏe thế giới 07/4/2017 - “Hãy cùng trò chuyện để ..

Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2017 có chủ đề “Phòng, chống trầm cảm” được chọn nhằm mục đích nâng cao nhận thức của toàn xã hội về gánh nặng trầm cảm, xóa bỏ kỳ thị đối với rối ..

Đề phòng ngộ độc rượu

Đề phòng ngộ độc rượu

Việc uống rượu bia quá mức gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe, trong đó ngộ độc rượu là một trong những tác hại nghiêm trọng dù là uống rượu có nguồn gốc đảm bảo.