Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017 | 14:13:08
RSS

TÝch cùc diÖt muçi, l¨ng qu¨ng phßng, chèng dÞch bÖnh do vi rót Zika vµ sèt xuÊt huyÕt

Đề phòng ngộ độc rượu

Đề phòng ngộ độc rượu

Việc uống rượu bia quá mức gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe, trong đó ngộ độc rượu là một trong những tác hại nghiêm trọng dù là uống rượu có nguồn gốc đảm bảo.

Ngày Tết hãy thận trọng khi uống rượu bia vì không có ngưỡng nào là an toàn!

Ngày Tết hãy thận trọng khi uống rượu bia vì không có ngưỡng ..

Rượu bia chính là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh và nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, chấn thương. Ngày Tết, gặp nhau mời uống một chút rượu để chúc sức ..