​Báo giá dịch vụ thuê Hội trường

30/06/2022 In bài viết

                  Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ phục vụ cho các lớp tập huấn dự kiến tổ chức trong tháng 6,7 bao gồm 03 hội thảo tổng kết hoạt động tiêm chủng vắc xin cúm mùa năm 2021 trong khuôn khổ Dự án “Triển khai việc sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố và hỗ trợ hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2023” tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề nghị Quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung Công văn đính kèm
 

Admin

File Link
Báo giá dịch vụ thuê Hội trường Download
Thong ke