Lãnh đạo đơn vị

 • GS. TS. Phan Trọng Lân

  Cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng

 • TS. Nguyễn Minh Hằng

  Phó Cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng

 • TS. Hoàng Minh Đức

  Phó Cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng

 • TS. Nguyễn Lương Tâm

  Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Thong ke