Tin chỉ đạo

Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, KTXH phục hồi rõ nét

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, “việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát đã củng cố niềm tin, sự an toàn của người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”.

Xem chi tiết Next
Thong ke