​Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

17/06/2022 In bài viết

Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai vắc xin phòng COVID-19 gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Công điện gửi kèm theo)/data/media/1012/images/2022/10_6_22%20C%C4%90%20BYT%20771.pdf

Admin

Thong ke