Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng vào năm 2017

Từ ngày 9 đến 20-12-2016, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia

Xem chi tiết Next

Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang

Ngày 12/12/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang

Xem chi tiết Next

Báo cáo khoa học: Đánh giá quần thể véc tơ và sự có mặt của vi rút chikungunya ở muỗi và người

Đánh giá quần thể véc tơ và sự có mặt của vi rút chikungunya ở muỗi và người tại một số địa phương có biên giới với Lào và Campuchia 2012-2014

Xem chi tiết Next

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng điện tử tại thành phố Hà Nội năm 2017

Thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng điện tử tại thành phố Hà Nội năm 2017

Xem chi tiết Next
Thong ke