​Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

29/01/2022 In bài viết

     Sau hơn 3 tháng triển khai Quyết định số 4800/QĐ-BYT, công tác phòng chống dịch đã có những bước chuyển rất tích cực, đặc biệt là việc tiêm chủng vắc xin cho người dân từ 12 tuổi trở lên và người ở trong nhóm đối tượng nguy cơ cao. Cùng với độ bao phủ của vắc xin, thuốc kháng vi rút hỗ trợ điều trị COVID-19 cũng đã được đưa vào sử dụng ở nước ta góp phần tích cực vào việc giảm các trường hợp tăng nặng và tử vong, mặc dù số trường hợp mắc vẫn còn ở mức cao và tiếp tục gia tăng. Do đó, các chỉ số đánh giá cấp độ dịch tại hướng dẫn trong Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế cần phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

     Trên cơ sở đánh giá thực tế tình hình dịch COVID-19 và các bài học kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước, Bộ Y tế đã tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US CDC) hoàn thiện các nội dung điều chỉnh hướng dẫn và ban hành Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

     Hướng dẫn tiếp tục sử dụng 3 tiêu chí và 4 cấp độ dịch được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; tuy nhiên việc xác định cấp độ dịch được tính trên cơ sở kết hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng (theo hướng dẫn của WHO), đồng có bổ sung thêm một số chỉ số chi tiết hơn so với các chỉ số trong Quyết định 4800/QĐ-BYT, trong đó có theo dõi các trường hợp mắc mới, tình trạng nặng, tử vong, tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi cũng như khả năng đáp ứng của hệ thống quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các tuyến tỉnh, huyện, xã.

     Hướng dẫn ban hành mang tính tổng thể bao gồm cả các biện pháp y tế phòng chống dịch và các biện pháp hành chính, kinh tế - xã hội, cả điều trị và dự phòng theo các cấp độ dịch được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ nhằm mục đích thực hiện việc kiểm soát dịch tại nơi xuất phát, hạn chế áp dụng các biện pháp mang tính bao vây trên phạm vi rộng; phát huy tính chủ động của chính quyền địa phương, tránh tư tưởng buông tay, giao phó cho y tế trong việc điều trị ca bệnh, nặng.

     Trong quá trình triển khai Quyết định 218/QĐ-BYT, Bộ Y tế sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến từ các địa phương, các chuyên gia để tổng hợp, tiếp thu, điều chỉnh, phù hợp với tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng và thực tế triển khai tại các địa phương.

Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế

Admin

File Link
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Download
Thong ke