​Hướng dẫn cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần

22/02/2022 In bài viết

Ngày 21/02/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 762/BYT-DP về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc, chi tiết tại văn bản đính kèm:

 

Admin

File Link
Hướng dẫn cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần Download
Thong ke