​Kết luận thanh tra

17/04/2023 In bài viết

Kết luận số 210/KL-DP ngày 03/3/2023 của Cục Y tế dự phòng về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm tại Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

File Link
Kết luận thanh tra Download
Thong ke