​Bệnh tay chân miệng: Các biện pháp phòng ngừa

21/06/2022 In bài viết

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bùng phát, người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau:

Nguồn: NLĐ

Admin

Thong ke