​Cập nhật thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 04/02/2015

05/02/2015 In bài viết

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 04/02/2015, Thế giới đã ghi nhận 22.561 trường hợp mắc, trong đó 9.040 trường hợp tử vong.

 

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 04/02/2015, Thế giới đã ghi nhận 22.561 trường hợp mắc, trong đó 9.040 trường hợp tử vong.

1) Quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola:
 • Guinea: 2.975 trường hợp mắc, 1.944 trường hợp tử vong
 • Liberia: 8.745 trường hợp mắc, 3.746 trường hợp tử vong
 • Sierra Leone: 10.740 trường hợp mắc, 3.276 trường hợp tử vong

2) Quốc gia chưa qua 42 ngày có trường hợp mắc Ebola:
        Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

3) Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc Ebola:
 • Mali: 08 trưởng hợp mắc, 06 trường hợp tử vong
 • Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong
 • Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
 • Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong
 • Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
 • Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

4) WHO ghi nhận đến ngày 04/02/2015 số nhân viên y tế nhiễm Ebola là 848 trường hợp, trong đó 503 tử vong; cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:
 
 • Guinea: 164/88
 • Liberia: 371/179
 • Sierra Leone: 287/221
 • Mali: 2/2
 • Nigeria: 11/5
 • DRC: 8/8
 • Tây Ban Nha: 1/0
 • Mỹ: 3/0
 • Anh: 1/0
 
Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

Admin

Thong ke