​Chỉ thị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân

26/10/2020 In bài viết

Chỉ thị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân

Bộ Y tế ban hành chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân (Chỉ thị xin gửi kèm)

Admin

Tin tức liên quan

Chủ động phòng chống dịch bệnh trong dip Tết thời tiết giá lạnh

Chủ động phòng chống dịch bệnh trong dip Tết thời tiết giá lạnh

Xem chi tiết Next

Công tác truyền thông nhân dịp tết Ất Mùi 2015

Công tác truyền thông nhân dịp tết Ất Mùi 2015

Xem chi tiết Next

Bộ Y tế chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân

Bộ Y tế chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh mùa Đông-Xuân

Xem chi tiết Next

Tăng cường phòng chống Cúm A(H7N9) mùa Đông – Xuân và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi

Tăng cường phòng chống Cúm A(H7N9) mùa Đông – Xuân và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi

Xem chi tiết Next
Thong ke