​Chỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành Y tế năm 2023

14/02/2023 In bài viết

Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế ban hành chỉ thị 01/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành Y tế năm 2023 (chi tiết nội dung tại file đính kèm)

Admin

File Link
Chỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành Y tế năm 2023 Download
Thong ke