​CÔNG ĐIỆN SỐ 1102/CĐ-TTG NGÀY 23/8/2021 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN TOÀN QUỐC

24/08/2021 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.

 

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc.

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Nội dung Công điện xin gửi kèm

Admin

File Link
CÔNG ĐIỆN SỐ 1102/CĐ-TTG NGÀY 23/8/2021 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN TOÀN QUỐC Download
Thong ke