​Đoàn viên, công đoàn viên Cục Y tế dự phòng tích cực tham gia hưởng ứng "Lễ hội xuân hồng" năm 2024

19/04/2024 In bài viết

Hưởng ứng "Lễ hội xuân hồng" năm 2024, ngày 19/4/2024 Công đoàn cơ quan Bộ Y tế phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức buổi hiến máu tình nguyện. Đoàn viên, công đoàn viên Cục Y tế dự phòng tích cực tham gia hưởng ứng.

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke