​Hà Nội: Công bố 5 thủ tục hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng COVID-19

16/06/2020 In bài viết

Hà Nội: Công bố 5 thủ tục hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng COVID-19

Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sẽ được giải quyết từ 5-12 ngày.

 

Ngày 16/6, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc công bố danh mục 5 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện để hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đó là thủ tục hành chính “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID- 19”. Thủ tục này có thời hạn giải quyết là 8 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó, cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH xác nhận trong 3 ngày làm việc; UBND cấp huyện xác nhận trong 5 ngày làm việc.

Thứ 2 là thủ tục hành chính “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19” có thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 
 Cách thức thực hiện 2 thủ tục hành chính nêu trên là nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện; Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố: https://dichvucong.hanoi.gov.vn; hoặc thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích.
 
 
 
Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố: https://dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc tại bộ phận 1 cửa hay gửi qua đường bưu điện

Thứ 3 là thủ tục hành chính “Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID- 19” có hời hạn giải quyết 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ 5 ngày làm việc; Chi cục Thuế rà soát, thẩm định 2 ngày làm việc. UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 2 ngày làm việc; UBND cấp xã tổ chức chi trả 3 ngày làm việc.

Thứ 4 là thủ tục hành chính “Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp” có thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi UBND cấp huyện nhận được danh sách do UBND cấp xã trình. Trong đó UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 2 ngày làm việc; UBND cấp xã tổ chức chi trả 3 ngày làm việc.

Thứ 5 là thủ tục hành chính “Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVID-19” có thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó UBND cấp xã xét duyệt hồ sơ 5 ngày làm việc (đã bao gồm 2 ngày làm việc niêm yết công khai); UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 2 ngày làm việc; UBND cấp xã tổ chức chi trả: 03 ngày làm việc.

 Cách thức thực hiện 3 thủ tục hành chính trên là nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã; Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Được biết, trước đó, Hà Nội đồng loạt chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người dân. Trong đợt 1, đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm với 4 đối tượng: người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, đã có 385.516/385.683 người nhận hỗ trợ với kinh phí là 474,2 tỷ đồng. Hiện còn 167 đối tượng chưa nhận được hỗ trợ vì hiện vắng mặt tại nơi cư trú.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Tin tức liên quan

Tin chính thức về ca nghi mắc COVID-19 người Indonesia, làm tại Bình Dương

Tin chính thức về ca nghi mắc COVID-19 người Indonesia, làm tại Bình Dương

Xem chi tiết Next

12/8/2020: Hà Nội có thêm 1 ca mắc COVID-19

12/8/2020: Hà Nội có thêm 1 ca mắc COVID-19

Xem chi tiết Next

Hà Nội: Xác định được nguồn lây các ca COVID-19 trên địa bàn

Hà Nội: Xác định được nguồn lây các ca COVID-19 trên địa bàn

Xem chi tiết Next

Nam nhân viên ngân hàng ở Hà Nội mắc COVID-19

Nam nhân viên ngân hàng ở Hà Nội mắc COVID-19

Xem chi tiết Next
Thong ke