​Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP

19/09/2022 In bài viết

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, địa phương nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 giai đoạn 2022 - 2023. Với các yêu cầu:

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022.

- Xác định rõ lộ trình thực hiện, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành nhiệm vụ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển ngành y tế và phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện thể chế, quản lý nhà nước, ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ y tế, nhất là người đứng đầu.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022.

Ngày 24/8/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết đinh số 2282/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian thực hiện: 2 năm 2022 - 2023 (phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ theo từng giai đoạn. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc tiếp tục kéo dài, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện Chương trình hoặc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh).

Chỉ tiêu chính: 

1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022.

- Tổ chức tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 bổ sung, nhắc lại đảm bảo đúng lịch, đúng đối tượng.

2. Phòng bệnh

- 100% các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát.

- 100% các cấp chính quyền có phương án giám sát, phát hiện, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong tình huống dịch cụ thể.

- 100% Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã; 100% y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.

- Trên 98% các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19 được bảo vệ.

- 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp.

- 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều trị

- Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á.

- 100% hệ thống điều trị bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị).

- 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

 

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke