​Lễ công bố bổ nhiệm các chức vụ Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Y tế

01/12/2021 In bài viết

Chiều ngày 30/11/2021 tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Lãnh đạo chức vụ một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Tham dự buổi Lễ, có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định số 5486/QĐ-BYT ngày 30/11/2021 điều động bổ nhiệm đồng chí Đặng Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế;

Tại Quyết định số 5489/QĐ-BYT ngày 30/11/2021 điều động bổ nhiệm đồng chí Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

Tại Quyết định số 5499/QĐ-BYT ngày 30/11/2021 điều động bổ nhiệm đồng chí Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM giữ chức Vụ Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Tại Quyết định số 5488/QĐ-BYT ngày 30/11/2021 điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

Tại Quyết định số 06/QĐ-BCHĐ ngày 30/11/2021 điều động bổ nhiệm đồng chí Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS giữ chức Vụ Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng;

Tại Quyết định số 5055/QĐ-BYT ngày 01/11/2021, điều động bổ nhiệm đồng chí Đỗ Trường Duy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, biệt phái Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng giữ chức Vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

Tại Quyết định số 5515/QĐ-BYT ngày 30/11/2021, bổ nhiệm đồng chí Dương Đức Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính;

Tại Quyết định số 5288/QĐ-BYT ngày 15/11/2021 bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Ngô Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

Tại Quyết định số 5299 QĐ/BYT ngày 15/11/2021 bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Hùng Long, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Tại Quyết định số 5498/QĐ-BYT ngày 30/11/2021 chấm dứt thời gian biệt phái đối với ông Trần Đăng Khoa và điều động trở lại giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ Trẻ em.

Các chức vụ có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Lễ bổ nhiệm

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí được điểu động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng trong công việc, kế thừa các thành tích đạt được, đoàn kết tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao vì sự nghiệp phát triển chung của ngành Y tế

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm một số đơn vị thuộc Bộ Y tế

 

Nguồn: moh.gov.vn

Admin

Thong ke