​Nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin phòng COVID-19

28/09/2021 In bài viết

Bộ Y tế ban hành Công điện số 1478/CĐ-BYT về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bộ Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Tú

Bộ Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Tú

Công điện nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, điện thủ trưởng các Đơn vị:

- Tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Thủ trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị mình; 

- Các Đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vắc xin.

 

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Thong ke