​Tài liệu hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch

23/01/2024 In bài viết

Tài liệu Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh năm 2024 ngày 24/01/2024 tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/11ea2FyEGC5NIJcOtYpkt7fshPaU_gWFI?usp=drive_link

 

Admin

File Link
Tài liệu hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch Download
Thong ke