​Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

07/04/2024 In bài viết

Ngày 02/4/2024, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh báo cáo ghi nhận trường hợp cúm A(H9) là bệnh nhân nam 37 tuổi, trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là trường hợp nhiễm cúm A(H9) trên người đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam từ trước đến nay. Trước đó, vào tháng 3/2024, tại Khánh Hòa đã ghi nhận 01 trường hợp tử vong do mắc cúm A(H5N1) trên người. Từ năm 2015 đến nay, ở khu vực Tây Thái Bình Dương ghi nhận 98 trường hợp mắc cúm A(H9N2), bao gồm 2 trường hợp tử vong, cả hai trường hợp tử vong này đều là các bệnh nhân có bênh nền, trong đó 96 trường hợp bệnh được ghi nhận ở Trung Quốc và 02 trường hợp bệnh được nghi nhận tại Cam-pu-chia. Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúm A(H9N2) lây từ người sang người.

Theo thông tin từ Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, thời điểm này hiện đang là giai đoạn chuyển mùa và thời tiết có nhiều thay đổi bất thường thuận lợi cho vi rút cúm gia cầm phát triển. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, ngày 06/4/2024, Cục Y tế dự phòng đã có Công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tổ chức điều tra nguồn lây và xử lý triệt để ổ dịch; tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc mới, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong việc giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý triệt để ổ dịch.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những khu vực có nguy cơ cao.

- Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

- Thực hiện việc phối hợp trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Cục Y tế dự phòng, điện thoại: 04.38456255, fax: 0437366241, email: baocaobtn@gmail.com.

2. Đồng chí Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện mộ số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục điều tra, giám sát và theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới.

- Tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định phân nhóm vi rút.

- Hướng dẫn và hỗ trợ địa phương xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm từ các ca nghi nhiễm trên người và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Xem xét tập huấn nâng cao năng lực cho địa phương trong giám sát, phát hiện, điều tra và xử lý ổ dịch cúm gia cầm trên người cũng như hướng dẫn phối hợp với ngành thú y.

- Hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong xây dựng thông điệp truyền thông và triển khai truyền thông về phòng, chống cúm gia cầm.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke