​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

26/09/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ “Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm dịch y tế năm 2022”, tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 05-07/10/2022 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2022. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau:
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke