​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

01/03/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phục vụ cho Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá việc thực hiện giám sát dựa vào sự kiện (EBS), dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2023 tại TP. Hà Nội trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke