​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

25/04/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô 7 chỗ Toyota phục vụ công tác của Cục. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tai file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke