​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

11/10/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu thuê hội trường phục vụ cho 01 Hội thảo Tổng kết kết quả thực hiện dự án và rà soát Hướng dẫn về xét nghiệm COVID-19 tại Hà Nội, dự kiến tổ chức trong tháng 10/2023. Đề nghị Quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke