​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

18/10/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp điều hòa cho phòng làm việc của Cục. Đề nghị Quý công ty, đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke