​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

04/07/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường và vé máy bay phục vụ “Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm dịch y tế năm 2024”, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong các tháng 7, 8, 9 năm 2024 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke