​Báo giá dịch vụ hội trường

06/05/2022 In bài viết

Kính gửi: Quý Công ty quan tâm

             Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ Tập huấn bổ trợ cho hướng dẫn viên thực địa khu vực miền Bắc từ ngày 16-18/5/2022 trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau:

  • Hội trường cho 25-30 đại biểu (bao gồm giải khát, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn chiếu, máy tính).
  • Địa điểm: TP. Hà Nội.
  • Tiêu chuẩn hội trường: Hội trường của Khách sạn 3 sao.
  • Số lượng: 01 hội trường.
  • Thời gian: 03 ngày, từ 16-18/5/2022.

Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán.

Dịch vụ thuê hội trường đã bao gồm tất cả các chi phí: máy tính, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, giải khát, thuế VAT, chi phí khác.

Công ty vui lòng nộp báo giá tại địa chỉ: Phòng 602, Cục Y tế dự phòng, 135/1 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá từ ngày 06/5/2022 đến ngày 10/5/2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Admin

File Link
Báo giá dịch vụ hội trường Download
Thong ke