​Báo giá dịch vụ thuê Hội trưởng

31/05/2022 In bài viết

Kính gửi: Quý Công ty quan tâm

                   Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ “Hội thảo đánh giá sau đáp ứng công tác giám sát, phát hiện và phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại cửa khẩu” từ ngày 08-09/6/2022 trong khuôn khổ BQL Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau:

- Hội trường cho 80-100 đại biểu (bao gồm giải khát, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn chiếu, máy tính).

- Địa điểm: TP. Hà Nội.

- Tiêu chuẩn hội trường: Hội trường của Khách sạn 3 sao.

- Số lượng: 01 hội trường.

- Thời gian: 02 ngày, từ 08-09/6/2022.

Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán.

Dịch vụ thuê hội trường đã bao gồm tất cả các chi phí: máy tính, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, giải khát, thuế VAT, chi phí khác.

Công ty vui lòng nộp báo giá tại địa chỉ: Phòng 603, Cục Y tế dự phòng, 135/1 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá từ ngày 31/5/2022 đến ngày 02/6/2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Admin

File Link
Báo giá dịch vụ thuê Hội trưởng Download
Thong ke