​Báo giá dịch vụ thuê Hội trường

14/07/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ “Hội thảo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới”, ngày 22/7/2022 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2022. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Báo giá dịch vụ thuê Hội trường Download
Thong ke