​Báo giá dịch vụ thuê xe ô tô

19/07/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô 16 chỗ để đưa cán bộ, đại biểu Cục Y tế dự phòng đi tổ chức và tham dự “Hội thảo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới” ngày 22/7/2022 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2022. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung dưới đây
 

Admin

File Link
Báo giá dịch vụ thuê xe ô tô Download
Thong ke