​Bộ Y tế ban hành Công điện về triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn

10/09/2021 In bài viết

Theo Trung tâm dự thảo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo cơn bão Conson (bão số 5) sẽ rất nguy hiểm và có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc bộ và Trung bộ của nước ta trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 1360/CĐ-BYT ngày 09/9/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc bộ và Trung bộ triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn (chi tiết tại Công điện đính kèm).

Admin

File Link
Bộ Y tế ban hành Công điện về triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn Download
Thong ke